ORGANIZACIONA ŠEMA

DOO ZAŠTITA PROSTORA CRNE GORE
ODBOR DIREKTORA
KABINET DIREKTORA
IZVRŠNI DIREKTOR
SEKTOR ZA OPERATIVNO
TEHNIČKE POSLOVE
SEKTOR ZA EKONOMSKE PRAVNE
I OPŠTE POSLOVE
SLUŽBA ZA PROJEKTOVANJE
I INŽINJERING
SLUŽBA GRADJEVINSKE
OPERATIVE
SLUŽBA ZA EKONOMSKO-FINANSIJSKE
RAČUNOVODSTVENE POSLOVE
SLUŽBA ZA PRAVNE KADROVSKE
I OPŠTE POSLOVE
JEDINICA GRADJEVINSKE
MEHANIZACIJE
JEDINICA ZA TRANSPORT
JEDINICA ZA LOGISTIKU
I PODRŠKU
DOO ZAŠTITA PROSTORA CRNE GORE
ODBOR DIREKTORA
KABINET DIREKTORA
IZVRŠNI DIREKTOR
SEKTOR ZA OPERATIVNO
TEHNIČKE POSLOVE
SLUŽBA ZA PROJEKTOVANJE
I INŽINJERING
JEDINICA GRADJEVINSKE
MEHANIZACIJE
JEDINICA ZA TRANSPORT
JEDINICA ZA LOGISTIKU
I PODRŠKU
SEKTOR ZA EKONOMSKE PRAVNE
I OPŠTE POSLOVE
SLUŽBA ZA EKONOMSKO-FINANSIJSKE
RAČUNOVODSTVENE POSLOVE
SLUŽBA ZA PRAVNE KADROVSKE
I OPŠTE POSLOVE