IZNAJMLJIVANJE OPREME

Mogućnost najma opreme predstavlja dobar izbor prilikom angažovanja građevinskih mašina, pogotovu kada dođe do povećanja obima posla, a sopstveni kapaciteti izvođača radova nijesu dovoljni, te dobijate mogućnost:

Izbora više modela gradjevinskih mašina, opreme i dodatnih priključaka shodno potrebi posla sa visoko kvalifikovanim rukovaocima,
Obezbijeđenje transporta opreme na željenu lokaciju,
Održavanje opreme će biti posebno regulisano
Dugotrajnim najmom dobijaju se bolji komercijalni uslovi.

Ukoliko vam je potrebna kvalitetna građevinska mehanizacija ili oprema zajedno možemo napraviti najbolji izbor, shodno vašim potrebama.