rusenje_objekata

RADOVI NA RUŠENJU OBJEKATA

Osnovna djelatnost privrednog društva je rušenje objekata, usled dotrajalosti, većih oštećenja ili nedostataka objekata kada je ugrožena njegova stabilnost, po prijavi vlasnika kada objekat uklanja privredno društvo koje ispunjava uslove iz člana 122 „Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata“ i na osnovu rješenja nadležnog inspekcijskog organa kada se pristupa administrativnom izvršenju rješenja preko drugih lica. Uklanjanje objekta vrši se na osnovu elaborata o uklanjanju kada su ispunjeni uslovi da je potrebno uraditi isti.

Radovi na rušenju:

Mašinsko rušenje - bagerima gusjeničarima različitog dohvata sa specijalnim i zamjenljivim radnim hidrauličnim alatima
Ručno rušenje - za rad u ograničenom prostoru sa pneumatskim čekićem
Rušenje eksplozivom
Kombinovano rušenje