O NAMA

Društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO) „Zaštita prostora Crne Gore“, Danilovgrad, osnovano je Odlukom Vlade Crne Gore („Službeni list Crne Gore“, br.057/20 od 18.06.2020.) i upisan u registar privrednih subjekata za obavljanje poslova sprovođenja administrativnih izvršenja rješenja o rušenju, uklanjanju i vraćanju u prvobitno stanje zemljišta i objekata koje izdaju nadležne inspekcijske službe.

Firma posjeduje licencu projektanta i izvođača radova i u svom sastavu raspolaže sa stručnim inženjerskim kadrom – ovlašćenim inženjerima, po vrsti radova koji se izvode, a na osnovu odgovarajućih projekata.

Pored ove osnovne djelatnosti Društvo može, shodno članu 8 Statuta („Službeni list Crne Gore“, br. 079/20 od 02.08.2020.), obavljati i: pripremu gradilišta, ispitivanje terena, bušenje i sondiranje, razradu građevinskih projekata, izgradnju puteva i izgradnju hidro objekata. Društvo može obavljati i poslove koje se odnose na: sanaciju i zaštitu prostora u slučajevima elementarnih nepogoda, vanrednih situacija u smislu pojave klizišta, nestabilnosti terena, bujičnih nanosa, odrona, zemljotresa i slično. U zimskom periodu, može se angažovati na raščišćavanju sniježnog pokrivača u opštinama koje nemaju dovoljno mehanizacije za zimski period, čišćenje seoskih puteva, pripremi poslova na gradilištima (radovi na uklanjanju postojećih dotrajalih objekata, raščišćavanju i sanaciji terena) i za obavljanje drugih poslova shodno interesima i potrebama zajednice.