BUŠENJE I MINIRANJE

Bušenje bušotina u kanalu promjera Ø 36 vrši se komprimovanim vazduhom, sa pneumatskim bušilicama za različite dubine bušenja (do 1m, 1÷1,3m i 1,3÷1,6m) i sa paljenjem eksplozivnih punjenja.